Befolkningsökningen är stor i Östergötland och utsläppen inom bygg- och fastighetssektorn ökar. Nu öppnas möjligheten till ett klimatneutralt byggande i regionen.

ANNONS

Fler invånare har stor miljöpåverkan, det krävs fler bostäder och infrastruktur för att klara ökningen. Nu kan Östergötland få ett klimatneutralt byggande med satsningar på ett cirkulärt byggande och klimatsmart design.

”Det måste skapas förutsättningar för förnyelsebar energi, klimatneutralt byggande, hållbar mobilitet och inte minst service som stödjer en hållbar livsstil”, säger Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter i ett pressmeddelande.

Klimatneutralt Linköping

Redan nu är ett klimatneutralt byggande ett kriterium när det ska byggas på kommunal mark i Linköping. Inom kort kommer kommunen även att införa en policy för att byggandet med trä ska öka i kommunen. Materialet är förnyelsebart, binder koldioxid och bidrar till att minska klimatpåverkan vid byggandet.

”Det är mycket glädjande och viktigt att Linköpings kommun visar vägen. Att utmana invanda mönster och våga testa nya material och metoder är avgörande för att lyckas med klimatomställningen”, säger Graaf.

Graafs fyra punkter för klimatneutrala bygganden
1. Planera långsiktigt och skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer.
2. Bevara i stället för att bygga nytt och skapa ny design av befintliga miljöer och produkter.
3. Effektivisera användningen av energi och material.
4. Utmana med material med låg klimatpåverkan, förnyelsebar energi och cirkulär design.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fler hållbarhetsartiklar från [Teknikdygnet]