Norrköpings kommun vill ligga i framkant för att bidra till en hållbar framtid och planerar nu för en ny miljöoptimerad drivmedelsstation vid nya trafikplats Bråvalla längs E4:an.

ANNONS

Stationen ska i första hand erbjuda bränslen som vätgas och el, som inte medför koldioxidutsläpp, samt förnybara bränslen som biogas, etanol och HV100.

Nu söker kommunen aktörer som vill vara med och bygga och driva drivmedelsstationen.

– Norrköping bjuder in aktörer som vill bidra till en hållbar utveckling. Vi vill testa marknaden för att se om det finns aktörer som är intresserade av en satsning på hållbara drivmedel för lätta och tunga fordon, säger Hans Revenhorn, samhällsbyggnadsdirektör.

En del av satsningen rör vätgas. Vätgas är en flexibel energibärare som kan produceras ur olika typer av energikällor. Som fordonsbränsle kan det minska klimatpåverkan då restprodukten i princip blir ren vattenånga. Som energi i bränsleceller kan den ersätta förbränningsmotorer och i stället driva elmotorer.

I dag finns det tankställen för vätgas på fyra platser i Sverige. Med en miljöoptimerad drivemedelsanläggning längs E4:an vid nya Bråvalla trafikplats, med bland annat vätgas, ges möjlighet att fylla på gastanken även i Östergötland.

– Satsningen på en miljösmart drivmedelanläggning visar att Norrköping prioriterar hållbarhet och går i bräschen för att skapa en infrastruktur med förnybara bränslen. Vi är en logistikstad och både vill och behöver föregå framtidens klimatkrav, säger Karin Jonsson (C), tekniska nämndens ordförande.

Ett av regeringens miljömål är att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 30 procent jämfört med år 2010. En infrastruktur med fokus på bränslen som både är förnybara eller har låga koldioxidutsläpp är en viktig del i ledet att nå målet.

ANNONS
ANNONS

– Bråvalla trafikplats kommer ha ett bra logistiskt läge med nära koppling in till Norrköping. Trafikplatsen kommer öppna upp möjligheter för verksamhetsetablering och att satsa på en drivmedelsanläggning med energismarta alternativ ligger rätt i tiden, säger Reidar Svedahl (L), ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Läs mer: Rejlers energiexpert – här är de stora trenderna