”Hjärnan krymper när den utsätts för städernas luftföroreningar. Miljöexponeringen kan ligga bakom omkring tio procent av alzheimerfallen i USA”, säger Caleb Finch, professor i neurobiologi, i Vetenskapens värld, uppger SVT Nyheter.

ANNONS

Mest farliga för folkhälsan är partiklarna som kommer från förbränning av fossila bränslen.

Dessa kan enligt Michael Brauer, professor i folkhälsovetenskap, orsaka en inflammation i luftväggarna som sedan sprider sig till andra organ i kroppen.

Järn i avgaser kan enligt nya rön ta sig in i hjärnan. En studie på sex miljoner invånare i Ontario i Kanada visar att avgaser från bilar kan ge upphov till demens. Risken att drabbas är sju procent högre för de som bor mindre än 50 meter från en stor väg.

Studier i USA visar på liknande resultat, enligt SVT Nyheter.

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln och se Vetenskapens värld.