3 miljoner svenska hushåll köper eller hugger en julgran varje år. Alla julgranar har en kostnad för klimatet – men vissa mer än andra.

ANNONS

Vilken julgran är bäst för att minska sitt klimatavtryck? Jonas Rudberg, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen svarar på den frågan i en artikel hos Expressen. 

Ingen julgran i plast

Till att börja med – välj bort plasten. När forskare på Florens universitet i Italien gjorde  en livscykelanalys för att beräkna hur stor klimatbelastning en julgran utgör kom de fram till att en äkta odlad gran orsakar utsläpp på nästan två kilo koldioxidekvivalenter.

En enkel plastgran genererar 11 kilo. Och en finare plastgran 29 kilo koldioxid.

”Man skulle kunna tro att det är bra med en plastgran, men man skulle behöva ha den i 15, 20 år för att det skulle kompenseras. De transporteras ofta dessutom ifrån Sydostasien”, säger Jonas Rudberg.

Rödgran bättre än kungsgran

Men även bland de huggna granarna är det stor skillnad på hur mycket utsläpp de genererar. Det finns två typer av granar som ofta används som julgranar i Sverige – rödgran och kungsgran.

Rödgranen är densamma som planteras i det svenska skogsbruket, ofta kallad bara gran. Kungsgran, eller nordmannsgran som den egentligen heter, växer naturligt i Kaukasus och norra Turkiet. Den odlas som julgran för att den är jämn och fyllig samt barrar mindre.

”Det är en främmande art som inte finns naturligt i Sverige. Den är känsligare för den är inte anpassad till den svenska naturen. Man ogräsbekämpar och ibland använder man även medel mot insekter”, säger Jonas Rydberg.

ANNONS
ANNONS

Närodlat och kravmärkt

Det allra bästa är att ta från familjens egen skog – men de allra flesta har inte den möjligheten. Viktigt är då att se till att granen är närodlad och helst kravmärkt, enligt Jonas Rudberg på Naturskyddsföreningen.

”Svensk kravmärkt rödgran är bäst”, säger han.

Läs även: Edward Blom: Så smakar en god julöl [Dagens PS]