Vindkraften väntas bli Europas viktigaste energikälla år 2027, vilket är ett par år tidigare än vad som tidigare prognostiserats.

ANNONS

Det uppger International Energy Agency (IEA) i sin analys 2018 World Energy Outlook.

Vindkraften kommer således att passera kolet, kärnkraften och gasen som den viktigaste energikällan i EU tidigare än vad IEA tidigare förutspått. I fjolårets utgåva förväntade sig IEA att vindkraften skulle bli den viktigaste källan strax efter år 2030.

IEA bedömer vidare att vindkraftselen kommer att tredubblas i storlek till 1 100 TWh till 2040.

ANNONS
ANNONS