Byggföretagen menar att 400 000 jobb kan hotas i Sverige på grund av cementkrisen på Gotland. Nu kräver de ett skyndsamt möte med regeringen tillsammans med Byggnads, IF Metall, Industriarbetsgivarna, Svensk Betong och Svemin.

ANNONS

Att företaget Cementa, ägt av tyska HeidelbergCement, misskött sitt miljöarbete och inte lämnat tillräckliga underlag för Mark- och miljööverdomstolen att fatta beslut kan knäcka den svenska ekonomin.

Bakgrunden är att flera myndigheter och organisationer, bland annat Länsstyrelsen Gotland, fått rätt i domstol om att Cementas miljökonsekvensanalys inte håller måttet.

Länsstyrelsen konstaterat genom vattenprovtagning att under senare år visar sju av åtta provtagningspunkter tydligt förhöjda till mycket kraftigt förhöjda kloridhalter, skriver Dagens Juridik.

Enligt domen anser ”Mark- och miljööverdomstolen att miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön”.

En fabrik släpper ut tre gånger mer än hela inrikesflyget

Konsekvenserna av Cementas bristande miljökonsekvensbedömning kan bli oerhört stora. Fabriken släpper ut runt tre procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, och enbart fabriken på Gotland släpper ut tre gånger mer än det svenska inrikesflyget.

Nu kan fabriken tvingas stänga – med stora konsekvenser för svensk byggindustri som följd av cementkrisen.

ANNONS
ANNONS

Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Nuvarande brytningstillstånd löper ut den 31 oktober 2021. Redan i november månad tar cementlagret i Slite slut, skriver Byggföretagen i ett pressmeddelande.

Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Redan i november kommer 3 av 4 nya bostäder inte att kunna byggstartas. Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Mellan 200 000 och 400 000 jobb hotas. Investeringsbortfallet beräknas till över 20 miljarder kronor per månad, står också att läsa i pressmeddelandet.

”Läget är mycket allvarligt. Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Cementbristen kommer att få omfattande konsekvenser för svensk ekonomi och sysselsättning”, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

”Slitecementen står för en så stor andel av det som används i produktionen av bygg- och anläggningsbranschen. Det finns inga rimliga alternativ till den i dag”, säger Malin Löfsjögård VD Svensk Betong.

”Värre än den kris vi hade på 90-talet”

Fackförbundet Byggnads tycker att situationen är mer allvarlig än byggkrisen på 90-talet då 17,9 procent av alla byggnadsarbetare var arbetslösa.

”Byggbranschen har jobbat genom hela pandemin och skapat värde för Sverige. Det här är värre än den kris vi hade på 90-talet då många förlorade sina jobb”, säger Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads.

Tillsammans med IF Metall, Industriarbetsgivarna och Svemin har de krävt ett skyndsamt möte med näringsminister Ibrahim Baylan (S). I pressmeddelandet varnar de också för kraftiga konsekvenser för svensk ekonomi som helhet.

ANNONS
ANNONS

”Byggbranschens andel av BNP är cirka 11 procent. Branschen bidrar med nästan 40 miljarder kronor skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Byggstoppet riskerar därmed att tränga undan hela BNP-tillväxten 2022”, skriver de.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) berättar för Dagens industri att han redan träffat Cementa.

”Vi träffade Cementa i går eftersom vi ville ha deras bild av domen. De berättade att de planerar att överklaga. Och för egen del satte jag gång ett arbete för att analysera läget juridiskt där vi involverat tjänstemän från flera departement. Det är alltid viktigt att inte spekulera och få fakta på bordet”, säger Ibrahim Baylan till Di.

Han påpekar att det är en pågående rättsprocess som han som minister inte kan lägga sig i.

”Man måste verka inom ramen för de lagar som finns. Och om domen står sig måste verksamheten upphöra”, säger Baylan vidare till Di.