Årets många skogsbränder bidrog till ytterligare 1,76 miljarder ton koldioxid i atmosfären, enligt EU:s observationsprogram Copernicus. Brändernas omfattning beror till viss del på den globala uppvärmningen. 

ANNONS

Klimatförändringarnas självförstärkande effekter har börjat visa sig. Som en följd av uppvärmningen bidrog skogsbränder världen över i år till utsläpp av 1,76 miljarder ton koldioxid i atmosfören, skriver CNBC.

Det kan man jämföra med att alla utsläpp på jorden under hela 2020 uppgick till 40 miljarder ton. Skogsbränderna har pågått i olika regioner på hela jordklotet under sommaren. Det har brunnit i USA, Turkiet, ryska Sibirien, nordafrikanska Algeriet och Tunisien och i flera sydeuropeiska länder, med stora konsekvenser både för koldioxidutsläppen och den lokala luftkvaliteten.

Enligt EU:s observationsprogram Copernicus Atmosphere Monitoring Service är det sannolikt att klimatförändringarna i sig ligger bakom de många bränderna, eftersom torrare och varmare förhållanden världen över bidrar till torrare vegetation. Det gör att bränderna håller i sig. 2021 ser också ut att bli bland de tio hetaste åren det senaste decenniet sett till den globala medeltemperaturen.

“Vid årets slut kan vi konstatera att vi har sett hur större regioner har fått uppleva intensiva och långvariga skogsbränder, varav några har arit på en nivå som vi inte har sett på flera årtionden”, säger Mark Parrington, senior forskare på Copernicus.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

ECB: Klimatkris blir dyr för bolag [Dagens PS]
Klimatkrisen – många länder står i lågor [Dagens PS]