Undersökningen baseras på hur respondenter i fler än 20 länder bedömt länder i olika delar av världen utifrån kategorierna: export, styrelsesätt, kultur och kulturarv, befolkning, turism liksom utvecklingen av immigration och investeringar. 

Årets index är resultatet av en online-undersökning som genomfördes från mitten av juni till slutet av juli i vilken fler än 20 000 respondenter deltog. Indexet ger en representativ bild av hur ett land placerar sig i den internationella konkurrensen, sett till efterfrågan.

TIO-I-TOPP:
1. Tyskland (2)
2. USA (1)
3. Storbritannien (3)
4. Frankrike (4) 
5. Kanada (5)
6. Japan (6)
7. Italien (7)
8. Australien (8)
9. Österrike (9)
10. Sverige (10)

ANNONS
ANNONS

(Källa: Anholt-GFK Roper Nation Brands Index)