Beräkningarna är säsongsrensade och preliminära. Det innebär det lägsta kapacitetsutnyttjandet sedan tredje kvartalet 1991.

ANNONS

Vid en jämförelse med fjärde kvartalet 2007 minskade kapacitetsutnyttjandet 7,7 procentenheter.

Inom industri för insatsvaror sjönk kapacitetsutnyttjande med 6,2 procentenheter till 81,9 procent under det fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Inom industri för investeringsvaror sjönk kapacitetsutnyttjandet 4,5 procentenheter till 85,6 procent.

I industrin för varaktiga konsumtionsvaror sjönk kapacitetsutnyttjandet med 4,6 procentenheter till 80,2 procent. I industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror sjönk kapacitetsutnyttjandet 0,4 procentenheter till 86,8 procent.

Inom teleproduktindustrin sjönk kapacitetsutnyttjandet 1,2 procentenheter till 88,7 procent, under det fjärde kvartalet.

ANNONS
ANNONS

Inom motorfordonsindustrin sjönk kapacitetsutnyttjandet med 9,3 procentenheter till 75,4 procent. Inom kemisk industri sjönk kapacitetsutnyttjandet med 7,2 procentenheter till 78,4 procent.