Se upp för de klassiska minorna om du ska nå ut med företagets budskap.

ANNONS

”Man kastar sig gärna in i en kanal, exempelvis Facebook eller LinkedIn utan att veta vem målgruppen är, vad de är intresserade av”, konstaterar Johan Åberg, grundare av den digitala byrån Nivide i Malmö, på sajten Driva Eget.

Han är expert på sociala medier och hjälper företag att marknadsföra sig där.

Hans råd att är att skippa reklamen och i stället skapa ett mervärde för läsarna och de presumtiva kunderna.

Vidare bör man, tycker han, rikta in sig på specifika målgrupper och skräddarsy budskapen.

I övrigt är hans råd att fokusera på kunden i stället för på sig själv, dessutom anser han att den sociala medie-strategin bör vara flexibel så att den kan ändras snabbt vid nya förutsättningar.

ANNONS
ANNONS

Det är också viktigt att följa upp hur läsarna interagerar och helt sonika spola sociala medier som ändå inte uppdateras.

Slutligen är hans rekommendation på Driva Eget att våga testa, analysera och utvärdera den digitala marknadsföringen.