Företagen i huvudstaden bedömer att konjunkturen går mot mörkare tider, visar siffror.

I Stockholmsbarometern från Stockholms handelskammare, som du kan ladda ner här, framgår det att konjunkturläget försvagades under årets andra kvartal efter att det återhämtat sig under första kvartalet.

Den så kallade konfidensindikatorn i näringslivet minskade med nästan 4 enheter till 95,7, visar rapporten där det heter att ”företagen anser att konjunkturen är svagare än den historiska normalnivån”.

Enligt Stockholms handelskammare har konjunkturen fallit i Stockholmsekonomin det senaste årtiondet, även om konjunkturen var förhållandevis stark både 2014 och 2017.

ANNONS
ANNONS

”Men sedan slutet av 2017 har konjunkturen försvagats. Konjunkturen går i cykler och de lägre indextalen de senaste kvartalen pekar på en konjunkturavmattning och vittnar om vad som kan vara en period med sämre ekonomi runt hörnet”, enligt rapporten.

Stockholm anses vara Sveriges nav när det gäller tillväxt och jobbskapande, eftersom utvecklingen i huvudstadens ekonomi påverkar hela landet och därför har effekt på Sveriges välstånd.

Stockholm har enligt Stockholmsbarometern svarat för cirka 40 procent av Sveriges totala tillväxt under de senaste tio åren.