Två av tre svenska företagare med upp till 50 anställda har inte sökt stöd från staten under coronapandemin. Av alla småföretagare som sökt stöd har enskilda näringsidkare fått flest avslag, enligt ny rapport.

Kantar Sifo har gjort undersökningen på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna den visar att en tredjedel av företagarna har sökt och beviljats stöd och att stödet är mest nyttjat av företag med över 20 anställda. Hälften av dem har beviljats stöd jämfört med endast en av fem företagare med enskild firma.

Många företagare, nästan var femte i undersökningen, uppger att det är krångligt att ansöka och varannan företagare svarar att de inte haft behov av stöd under pandemin.

Indikerar att stöden är felutformade

”Det är överraskande att två av tre företagare inte sökt stöd. Det kan vara ett tecken på att det är skillnader i hur olika företag påverkats, att stöden inte är rätt utformade eller att de till och med kommer för sent”, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank, i pressmeddelandet där det även framgår att hotell och restaurang, transport och handel dominerar stort vad det gäller ansökta och beviljade omställningsstöd.

Enligt kartläggningen svarar dessa branscher för drygt hälften av ansökningarna både för perioden mars-april och maj-juli.

Stödåtgärderna har framför allt gått till de större företagen. Nästan hälften av företagarna med 20–49 anställda har sökt och beviljats stöd jämfört med knappt var tredje företagare med 1–4 anställda.

”Hur stöden är utformade, det är tydligt att de har fungerat bäst för aktiebolag med anställda, är sannolikt en förklaring till att endast drygt var tionde företagare med enskild firma ansökt om stöd”, säger Jörgen Kennemar.

Undersökningen visar även att det är flest företagare med enskild firma som fått avslag på sin ansökan, 20 procent av ansökningarna jämfört med 2–5 procent för företagare med anställda.

ANNONS
ANNONS

Nästan fyra av tio företagare anser att stöden har varit till stor hjälp och hälften anser att de gett viss hjälp.

Läs även: Krismiljarder dröjer till nödställda företag [DagensPS.se] »