Arbetslösheten fortsätter att stiga för åttonde månaden i rad. Fler utrikesfödda kvinnor skriver in sig och är ofta arbetslösa längre tid, enligt Arbetsförmedlingen.

I slutet av februari var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 377 000 personer. Det är 28 000 fler än ett år tidigare. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 0,5 procentenheter till 7,4 procent.

Att arbetslösheten ökar förklaras av att det är många fler som kan och vill arbeta i Sverige. Men många står initialt längre ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt har jobbtillväxten avtagit.

”Framför allt är det utrikes födda kvinnor som drabbas av längre tider utan arbete – en grupp där många står utanför arbetsmarknaden och därför inte syns i statistiken”, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. i ett pressmeddelande.

Risken för långtidsarbetslöshet är högre bland personer med svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. I slutet av februari hade 154 000 varit utan arbete i minst tolv månader, vilket är 10 000 fler än för ett år sedan. Utrikes födda kvinnor stod för en tredjedel av ökningen.

”Det är positivt att fler utrikes födda kvinnor anmäler sig till Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Att bli en del av arbetskraften är det första steget mot ett jobb”, säger Annika Sundén..

För att hålla tillbaka arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor krävs en kombination av insatser. Det handlar dels om vuxenutbildning, dels om att komma ut på arbetsplatser och få praktik genom subventionerade anställningar.

ANNONS
ANNONS

Kort om arbetsmarknaden i februari 2020 (inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2019):

• 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 376 517 personer (348 373).

• 9,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 48 919 ungdomar (45 831).

• 205 437 personer var öppet arbetslösa (84 115).

• 171 080 personer deltog i program med aktivitetsstöd (164 258).

• 24 383 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (22 120).

ANNONS
ANNONS

• 26 624 personer fick arbete (28 719).

• 3 180 personer varslades om uppsägning (8 013).

(Andel av den registerbaserade arbetskraften.)

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i februari 2020.