Små företag som är oförsiktiga med sina affärsidéer riskerar att gå under.

Enligt Susanne Dursts, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, måste det finnas en smart innovationsstrategi när det gäller öppenheten kring idéer och hur marknadsandelar ska vinnas.

”För många mindre företag kan kunskapsöverföringen, alltså hur mycket man delger sina samarbetspartners, vara en klurig avvägning. Det finns alltid en risk att nya idéer snappas upp av större eller internationella som gör innovationen till sin. Men samtidigt kan det vara en fördel att vara transparent. Det kan göra samarbeten mer effektiva och man får tillgång till nya kunskaper och färdigheter”, säger Susanne Dursts, som skrivit boken Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises tillsammans med forskarkollegor från Turkiet, Brasilien, Tyskland, Island, Hong Kong, Nederländerna och Spanien.

ANNONS
ANNONS

I boken hanteras ämnet med små och mellanstora företags öppenhet kring innovation och vilka risker det kan medföra att dela med sig av sina smarta idéer, men också fördelarna med att inte vara hemlighetsfull.

Det är en balansgång och forskningen visar att öppenheten inte bara är synonymt med svenska entreprenörer. Utmaningarna är liknande i andra länder även om skandinaviska företagare ofta är mer öppna, framgår det.