Företagskonkurserna minskade med 10 procent i november jämfört med samma period året innan, enligt statistik från kreditinformationsbolaget UC.

De stora branscherna får ett uppsving under november månad, där konkurserna i bland annat detaljhandeln minskar med 38 procent.

”Detaljhandelskonkurserna består i huvudsak av mindre verksamheter med få anställda. Den här månaden var de ovanligt få, vilket är glädjande för de lokala handlarna. Den ökade konsumtionen under Black Friday indikerar att folk faktiskt är beredda att lägga pengar på konsumtion, men den kommer långt ifrån alla handlare till gagn”, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Hittills i år har konkurserna inom byggindustrin ökat med 4 procent och inom restaurang- och hotellbranschen med 2 procent. Hittills i år ökar konkurserna i detaljhandeln med 9 procent, men i november månad minskar antalet konkurser inom segmentet med 38 procent. Dock tycks detta vara ett tillfälligt uppsving och optimismen blir kortvarig.

ANNONS
ANNONS

”Hittills i år har antalet aktiebolag som har gått i konkurs varit på samma nivå som förra året. Under november månad har konkurserna minskat med 10 procent. Avmattningen i ekonomin kan öka konkurserna på sikt, även om det är flera faktorer som är avgörande för konkursnivåerna”, säger Richard Damberg.