Det krävs bara att politikerna gör en sak, enligt två tunga debattörer.

Svenskt Näringslivs skattechef Johan Fall och professorn och IFO-institutets chef Clemens Fuest anser med hänvisning till en studie som presenterades i veckan att en sänkning av kapitalskatten skulle skapa tusentals nya jobb, till och så många som 35.000 fler sysselsatta, och samtidigt bidra till att höja svenskarnas levnadsstandard med över 3 procent.

Debattartikeln är publicerad både på Dagens Industri och Svenskt Näringslivs hemsida och där skriver duon om baksidan med dagens, som det ser det, alltför höga kapitalskatt.

”Med bolagsskatten, det första ledet i dubbelbeskattningen av företagen, är den totala effektiva beskattningen av ägares investeringar i företag 45 procent (vid 30 procent kapitalskatt). En ägare som överväger en investering i Sverige behöver alltså räkna bort nästan halva avkastningen i skatt.”

I den nu aktuella forskningsstudien från IFO i München, som utförts på uppdrag av Svenskt Näringsliv, framhålls det vad en sänkt kapitalskatt skulle få för positiva effekter på Sveriges ekonomi.

Svenskt Näringsliv har tidigare lagt fram det här som ett reformförslag åt politikerna och konstaterar att det skulle innebär sänkt beskattning för onoterade, noterade och fåmansägda bolag. Förutom att det skulle generera tiotusentals nya jobb skulle det enligt författarna bakom debattartikeln leda till att Sveriges BNP blir 3,1 procent högre.

”Effekterna drivs av att privata investeringar blir mer lönsamma och ökar med över 6 procent”, heter det liksom att statsfinanserna med ökade skatteintäkter skulle öka på sikt och därmed höja välståndet.

Svenskt Näringslivs Johan Fall och Clemens Fuest på IFO slår fast att växande företag är grunden för att välmående land och att höga bolagsskatter hämmar en sådan utveckling.

ANNONS
ANNONS

”Ett starkt entreprenörsklimat är en grundförutsättning för förnyelse av ekonomin, och därmed för Sveriges förmåga att producera nya växande företag”, skriver debattörerna.

Frågan är vad finansminister Magdalena Andersson (S) tycker om detta.