Nyföretagandet var upp 3 procent i januari jämfört med samma månad året innan.

Det visar Nyföretagarbarometern.

Den väntade ökningen av aktiebolag på grund av sänkt aktiekapital blev emellertid inte särskilt stor.

ANNONS
ANNONS

”Vid årsskiftet sänktes aktiekapitalet för nya aktiebolag från 50.000 kr till 25.000 kr, många förväntade sig att det skulle bidra till fler nya aktiebolag. Antalet aktiebolag ökade bara med 2,7 procent under januari”, säger Mats Evergren, marknadschef på NyföretagarCentrum.

Under januari registrerades totalt 7.285 nya bolag, varav 5.787 var aktiebolag.

Under 2019 ökade antalet nya bolag med 1,3 procent till 64.464.