Det här visar en undersökningen som bygger på data från närmare 300 företag.

ANNONS

När företag sätter arbetsmiljöarbetet högt upp på agendan stärker det samtidigt bolagens finanser.

Förebyggande insatser på området ger hela fem gånger högre vinstmarginal, enligt en ny undersökning på närmare 300 företag som var största kunderna hos företagshälsan Avonova under perioden 2012-2018, skriver Kvalitetsmagasinet.

”Många företag och organisationer skulle tjäna på att jobba mer strategiskt för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga ohälsa. När företag får ökad kunskap om hur organisationen mår kan de i tid motverka ohälsa och satsa på rätt insatser för att skapa väl fungerande arbetsplatser”, kommenterar Robert Persson-Asplund, chefspsykolog på Avonova.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här.