Varannan småföretagare jobbar mer än 40 timmar i veckan, visar ny undersökning.

Mjukvaruleverantören Visma står bakom rapporten och den visar att varannan småföretagare har längre arbetsveckor än merparten av de anställda.

”Småföretagare brinner för sina verksamheter, kunder och leverantörer, och det gör att många jobbar väldigt mycket. De har dessutom ofta inte några anställda att delegera till”, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, i ett pressmeddelande.

I undersökningen framgår det att 49 procent av småföretagarna lägger ner mer tid än 40 timmar på företaget under en genomsnittlig arbetsvecka.

Dessutom är arbetsveckan för nästan var femte företagare, 19 procent, 50 timmar eller mer.

Hela 96 procent av omkring en miljon registrerade företag i Sverige är småföretag med upp till nio anställda.

Undersökningen genomfördes mellan den 26 mars och 13 maj 2019. Sammanlagt svarade 992 småföretag på frågan ”Hur mycket tid lägger du ner på ditt företag under en genomsnittlig arbetsvecka?”

Så här fördelade sig svaren:

Max 20 timmar (23,4 procent)

ANNONS
ANNONS

21-25 timmar (7,7 procent)
26-30 timmar (4,4 procent)

31-35 timmar (3,4 procent)

36-40 timmar (12,5 procent)

41-45 timmar (13,4 procent)

46-50 timmar (16,2 procent)

51-55 timmar (7,1 procent)

56-60 timmar (5,7 procent)

Mer än 60 timmar (6,3 procent)

Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval.