Corona har på kort tid ritat om världen och även affärsvärlden. I många stycken kommer det bli bestående förändringar. Många kommer att gå under. Samtidigt som nya vinnare kommer att träda fram.

ANNONS

Några saker som förändrats. För bara tre månader sedan var det inte möjligt att få ett snabbt möte med läkemedelsverk runt om i världen, tolkar skulle bokas, experter kallas in och allt tog tid. Arbetsmiljöverket har temporärt tagit bort sanktionsavgifter på icke CE-märkt utrustning och datalagar håller på att i praktiken luckras upp. Världen är sig inte lik, det är vi nog alla överens om. Men vad som händer sedan är vi inte lika överens om.

Låt oss börja med att konstatera att det inte finns en kristallkula som ger dig alla detaljer om framtiden. Men framtiden kan låta sig avkodas med beprövade tekniker. Vi kan testa hypoteser och vi kan finna idéer för hypoteserna ute i samhället redan i dag. Allt från att vilda djur tar sig in i städer eller hemliga ”undergrund” hångelpartyn för ungdomar.

Analys visar vilka företag som är redo att ta sig an radikal förändring.

Genom att analysera data från världens största databas – InnoSurvey – med data kring kultur och struktur för extrem förändring, insamlat under perioden 2008 till 2020 i 105 länder, framträder ett mönster vilka företag som är redo att ta sig an radikal förändring och dessa går att sammanfatta i fem olika faktorer:

Fem faktorer som hindrar ditt företag från att lyckas med det ”nya normala” i coronakrisen:

1 – Arbetar i silos
Ni arbetar i silos, och kan inte samarbeta mellan olika enheter.

2 – Ingen vision
Ni har inget högre syfte, du vet inte varför du går till jobbet. Om man till exempel bara går till jobbet för att få lön kommer man aldrig att växa. Personalen blir inte inspirerad, gör inte det lilla extra som skulle behövas för att få till en förändring.

ANNONS
ANNONS

3 – Rädd att göra fel
Organisationen är rädd att göra fel. Rädslan att göra fel blockerar innovation

4 – Tror inte på målen
Man tror inte på målen. Organisationen tvivlar på att det alls är möjligt att nå de mål man sätter upp.

5 – Svårt hantera osäkerhet
Organisationen saknar förmåga att hantera osäkerhet. För att över tid bli framgångsrik, växa och frodas, måste man prata om sannolikhet i kombination med osäkerhet. Man måste kunna kvantifiera sannolikheten – men också tala om hur säker man är på sin prognos. 

Företag och hela samhället i stort tvingas tänka om

Under den pågående krisen ser vi nu hur både företag och hela samhället i stort tvingas tänka om, till exempel genom att börja samarbeta, sätta tydliga mål och inte låta rädslan för att göra fel blockera utvecklingen. Det är speciellt tydligt i Sydkorea och Singapore som bägge statistiskt sett har företag och myndigheter som är mer redo att hantera just radikala förändringar. Intressant nog tillhör dessa länder också de som hanterat corona-krisen bäst.

Stora bolag tror ofta de är säkra just nu och det stämmer inte statistiskt.

I Sverige vill jag inte peka ut enskilda bolag, men stora bolag tror ofta de är säkra just nu och det stämmer inte statistiskt. Det kan finnas strukturella och politiska faktorer som skyddar vissa företag, men överlag kommer vi få se flera konkurser bland stora bolag som inte förmår ställa om.

ANNONS
ANNONS

Medelstora företag som har större potential att snabbt ställa om

Medelstora bolag i Sverige är också illa rustade för att hantera radikal förändring men det finns flera lysande undantag och dessa kan vi lära oss av. En typisk underliggande faktor hos medelstora företag som har större potential att snabbt ställa om är mångfald i ledarskap. Har man mångfald i sitt ledarskap och hyllar olika sätt att leda till resultat till skillnad från många storbolag där man gör karriär genom att leda som chefen.

Fungerande ledning utan ja-sägare.

Små bolag har ofta fördelen att det finns aktiva entreprenörer och i de mest livskraftiga bolagen en fungerande ledning utan ja-sägare. Dessutom har de små och medelstora företag ofta lättare att agera snabbt. Det är helt enkelt kortare beslutsvägar och mindre komplexitet i samverkan.

Avslutningsvis ska det också påpekas att det går vända kultur och struktur i stora bolag, men det måste ske genom decentralisering och kraftfulla transformativa ingrepp. Små och medelstora bolag å sin sida behöver ofta mer av scenarioplanering, strategi och träning i beslutsfattande under osäkerhet, något ofta stora bolag redan tränats i.