Han hävdar i Dagens Nyheter att dagens pensionsålder på 65 år är ett stort problem och att en höjning kan vara nödvändig för att uppnå den ekonomiska standard som svenskarna förväntar sig som pensionärer.

”Om människor tror att vi kan leva allt längre och korta ner vårt arbetsliv, då kommer pensionen att bli lägre. Och då är frågan, är människor beredda till det? Det tror jag i stor utsträckning att människor inte är”, säger han i DN.

ANNONS
ANNONS

Fredrik Reinfeldt uppger också att minst ett karriärbyte under arbetslivets gång blir en naturlig följd av ett förlängt arbetsliv. Likaså att det kan bli aktuellt att möjliggöra för personer att ta studielån efter 54 års ålder, där gränsen går i dag.