Mediakoncernen MTG redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Mediebolaget ökar utdelningen till 12,50 kronor (12).

Omsättningen uppgick till 5 307 miljoner kronor (5 019). Organisk tillväxt var 9,7 procent (9,3).

Rörelseresultatet blev 161 miljoner kronor (418). Rörelsemarginalen var 3,0 procent (8,3). Det inkluderar engångsposter om -318 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 478 miljoner kronor (418), med en rörelsemarginal på 9,0 procent (8,3).

Resultatet efter skatt blev 65 miljoner kronor (306).

Resultat per aktie hamnade på 0,57 kronor (4,56).

Siffror avser kvarvarande verksamhet.

ANNONS
ANNONS

Totalt resultat var 652 miljoner kronor (422).

MTG föreslår 12,5 kronor i utdelning (12).

MTG, Mkr Q4-2017 Q4-2016
Nettoomsättning 5 307 5 019
Rörelseresultat 161 418
Rörelsemarginal 3,0% 8,3%
Nettoresultat 65 306
Resultat per aktie, kr 0,57 4,56
Rörelseresultat, ex eo 478 418
Rörelsemarginal, ex eo 9,0% 8,3%
Utdelning per aktie, kr 12,5 12