Di berättar att Axel Johnson-gruppen donerar 50 miljoner kronor till Handelshögskolan i Stockholm.

Pengarna syftar till att göra undervisningen bättre och leda till närmare kontakt mellan lärare och studenter.

”Det anglosaxiska systemet är intressant”, säger Antonia Ax:son Johnson i artikeln där rektorn Lars Strannegård konstaterar att donationen är den enskilt största som Handelshögskolan fått som riktas direkt till pedagogik.

”Under tio år ska 5 Mkr årligen satsas på Handelshögskolans Retail Management-program. Med start hösten 2018 ska de totalt 180 studenterna på utbildningen ges möjlighet att kontinuerligt träffa en senior forskare för att diskutera aktuella ämnen och sin egen utveckling”, skriver Di och berättar att inspiration hämtats från såväl USA som Storbritannien, där banden mellan lärare och studenter är mer påtaglig.

ANNONS
ANNONS

”Unga människor i dag är så oerhört kunskapssökande och nyfikna. Jag tror att det är dags att kunna få det här utbytet och inspirationen från en lärare”, säger Antonia Ax:son Johnson till Di.

MISSA INTE: Näringslivseliten: ”Stolt över att vara svensk” [DagensPS.se] >

LÄS ÄVEN: Krönika: ”Dags att släcka strålkastaren på PG” [DagensPS.se] >