Medicinteknikbolaget Getinges vd Alex Myers får sparken. Han ersätts tillfälligt av Joacim Lindoff, som för närvarande är ansvarig för affärsenheten Surgical Workflows inom koncernen, skriver Getinge i ett pressmeddelande.

”Styrelsen och Alex Myers har skilda uppfattningar om Getinges framtida inriktning och därför har styrelsen gjort bedömningen att ett byte av vd och koncernchef behöver genomföras”, skriver Getinges styrelseordförande Carl Bennet i en kommentar.

Arbetet med att hitta en permanent ersättare har inletts.

ANNONS
ANNONS