Takboxproducenten Thule planerar en förändring på ordförandeposten.

Bengt Baron föreslås ersätta nuvarande ordförande Stefan Jacobsson, som avböjt omval.

Bengt Baron har suttit i styrelsen sedan 2011. Stämma hålls den 25 april nästa år.

”Styrelsens ordförande spelar en nyckelroll i hur den övriga styrelsen ska se ut och vilka kandidater som visar intresse för bolaget. För att på ett effektivt sätt kunna föra diskussioner med både nuvarande och framtida ledamöter vill vi redan i detta tidiga skede vara öppna med den person till styrelseordförande som valberedningen avser att föreslå”, säger Anders Oscarsson, valberedningens ordförande, representerande AMF Försäkringar & Fonder.

ANNONS
ANNONS