Postnords nya idé för företagsleveranser går ut på att företaget själv hämtar paketen på ett upphämtningsställe. Det kan röra sig om en container eller ett förråd och detta är förseglat med ett digitalt lås. Detta skriver Postnord i ett pressmeddelande

ANNONS

Normalt sett behöver företagskunder ta emot och kvittera sina leveranser, vilket ofta innebär ett avbrott i arbetet. Genom PostNords nya samarbete med företaget Qlocx kan processen förenklas. Företagskunden utrustar en leveransplats, till exempel en container, en förrådsdörr eller leveransbox med ett digitalt lås. PostNords integrationsplattform för digitala lås förmedlar access till det låsta utrymmet så att direktleveranser utan kvittens kan genomföras.

”Vi har gått från ett framgångsrikt pilotprojekt till att implementera lösningen i vår verksamhet. Leveransprocessen förenklar för både avsändande och mottagande företagskunder. Ett exempel där tjänsten passar bra är byggarbetsplatser”, säger Helena Sjöberg, Affärsutvecklare inom Last Mile på PostNord.

Lösningen innebär att PostNords förare får en digital engångsnyckel som ger access till leveransplatsen endast när man har en leverans till mottagaren. Efter att leveransen är utförd är nyckeln förbrukad och godset är inlåst. Mottagaren får en avisering att godset har levererats och bestämmer själv när det passar att hämta upp det.

”Det här leveranssättet visar på hur digitaliseringen förändrar logistikbranschen. Att tillvarata de möjligheter ny teknik för med sig är viktigt för oss på PostNord och vi vill samtidigt se till att tekniken kommer samhället till gagn”, säger Helena Sjöberg.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Postnord levererar paket som aldrig förr [Dagens PS]