Majoriteten av styrelseledamöter i börsnoterade bolag är födda på 50-talet och föryngringen av styrelserna är svag. På sikt kan det innebära problem för börsbolagen när en stor del av ledamöterna pensioneras de närmaste åren.

Det skriver PWC i en analys efter att ha gjort en genomgång av svenska bolagen.

”Erfarenhet ska värderas högt bland börsbolagens styrelser men vi ser en tendens att det kan ske på bekostnad av yngre ledamöter som behöver tid på sig att även de skaffa sig erfarenhet. Samtidigt har noteringsklimatet på börsen de senaste åren varit mycket gott och många nya bolag har tagit sig till börsen. Det innebär ytterligare efterfrågan på erfarna styrelseledamöter som på sikt riskerar att bli en bristvara”, skriver Anna Gustring Boman, skatterådgivare på PWC, i analysen och fortsätter:

”Här finns anledning och tro att valberedningar bland börsbolagen inte lägger tillräckligt mycket fokus på successionsordningen för de styrelseledamöter som ska ersättas inom några få år”.

PWC noterar också att könsbalansen på företagen fortsätter att förbättras och att det är de större bolagen som visar vägen. I samband med årsstämmorna 2017 ökade andelen kvinnliga ledamöter med i genomsnitt fem procentenheter jämfört med föregående år, till 36 procent, enligt genomgången

Styrelseersättningarna ökade med 4 procent vid årsstämmorna 2017 och det genomsnittliga arvodet uppgick till 732.000 kronor. Bland Large Cap-bolagen betalar Ericsson, SEB och Volvo mest för sina styrelser. Bland småbolagen står Eniro, Concordia och Studsvik för mest utbetalningar till styrelsen.

ANNONS
ANNONS