Trots statliga miljardsatsningar sedan 1970-talet har segregationen på områdesnivå ökat i Sverige de senaste decennierna, konstaterar samordningsminister Ibrahim Baylan (S) i debattartikel i Aftonbladet på tisdagen.

annons
annons

Även om vissa individer lyfts av olika projekt som genomförts går utvecklingen åt fel håll. Och det är varken enskilda personer eller en enskild regerings fel, menar han.

”Fastän vi i Sverige har försökt bryta utvecklingen har vi misslyckats.”

Ibrahim Baylan pekar ut de tre största anledningarna till att statliga miljarder blivit mer eller mindre verkningslösa. För det första har satsningar gjorts kortsiktigt i form av olika projekt i stället för att, som han menar krävs, arbeta kontinuerligt. Den andra missen är att insatser gjorts för sent när skadan redan är skedd. För att få bukt med segregation måste förebyggande arbete ske från BVC och upp i skolåldrarna. Det tredje och sista är statens, kommunernas och samhällets bristande samverkan. Dessa jobbar arbetar ofta var och en för sig, men sällan tillsammans.

”Tyvärr sker det sällan tillräckligt koordinerat och kraftfullt.”

MISSA INTE: Här tappar Baylan ansiktet – bortgjord totalt i intervju [DagensPS.se] >

ANNONS
ANNONS

LÄS ÄVEN: Debatt: ”Skatterna skadligt höga” [DagensPS.se] >