En genomgång av SR Ekot visar att förslaget om att sätta statsråd och statssekreterare i karantän i upp till ett år – i övergången mellan politiken till näringslivet – har brett stöd i riksdagen. Sverige är i dag ett av få länder som saknar reglering för dessa frågor som varit en het potatis i debatten de senaste åren. Några exempel på toppolitiker som fått prestigeuppdrag på ”andra sidan” är Göran Persson (S), Björn Rosengren (S), Filippa Reinfeldt (M) och nu högaktuelle Anders Borg (M).

ANNONS

I januari i år kom regeringen med ett förslag om en ny nämnd som före detta politiker skulle bli skyldiga att anmäla sig till i förväg vid en anställning. Om det nya jobbet skulle innebära intressekonflikter ska personen kunna förbjudas anställning i upp till ett år, skriver Ekot.

Något som riksdagsledamöter från de flesta partier stöder.

”Vi är i princip positiva till en reglering, och vi ser fram emot att regeringen återkommer till oss när man har analyserat remissvaren för att diskutera mer i detalj hur en sådan reglering i så fall ska utformas, säger Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, till Sveriges Radio.

Fredrik Eriksson, ledamot för Sverigedemokraterna i konstitutionsutskottet, vill dock gå ännu längre. Enligt honom riskerar det nya förslaget annars bli tandlöst.

ANNONS
ANNONS

”Det blir meningslöst att införa regler om det inte leder till några konsekvenser om man inte lever upp till reglerna.”