Riskerna för en svagare utveckling har ökat under sommaren på grund av omvärldshändelser, med en upptrappad handelskonflikt mellan USA och Kina samt ökad risk för att Storbritannien lämnar EU utan avtal.

Det skriver regeringen i sin nya konjunkturprognos, i vilken man har sänkt antagandet för tillväxten i svensk ekonomi.

Regeringen har sänkt prognosen för Sveriges BNP-tillväxt till 1,4 procent för både 2019 och 2020, vilket är 0,2 procentenheter lägre för bägge åren jämfört med bedömningen i april.

Prognosen för arbetslösheten lämnas samtidigt oförändrad vid 6,3 procent för 2019 och 6,4 procent för 2020.

Regeringen konstaterar att konjunkturläget mattades av under det första halvåret, och att den internationella konjunkturförsvagningen nu påverkar Sverige tydligare än tidigare.

ANNONS
ANNONS

”Det vi sagt under en tid är att vi ser en konjunkturavmattning framför oss. Ekonomin går nu tydligare in i den avmattningen. Riskerna har ökat. Samtidigt är resursutnyttjandet fortsatt högre än normalt och vi har under de senaste åren bedrivit en ansvarsfull finanspolitik som skapat utrymme att möta avmattningen. Sverige står väl rustat”, säger finansminister Magdalena Andersson i pressmeddelandet.