Senaste nytt

annons
annons

Regeringen missar jobbmålet

  • TT
  • 24 augusti, 2016
Regeringen missar jobbmålet

Regeringen skriver ner sina ekonomiska prognoser för i år, men reviderar i stället upp utsikterna något för kommande år.

Det blir fortsatta underskott i statens finanser och arbetslöshetsmålet ser inte ut att nås.

Regeringen sänker sin tillväxtprognos för i år till 3,5 procent. För 2017 och 2018 räknar dock regeringen med en något högre tillväxt än man såg framför sig i vårpropositionen. Den beräknas bli 2,3 respektive 1,9 procent för åren 2017 och 2018.

I vårpropositionen räknade regeringen med en tillväxt på 3,8 procent i år, 2,2 procent 2017 och 1,8 procent 2018.

Regeringen kommer trots högkonjunkturen inte nå upp till målet om en procents överskott i de offentliga finanserna under mandatperioden, enligt nyckeltal presenterade av Finansdepartementet på Harpsund.

Fortsatta underskott
Prognosen för den offentliga sektorns finansiella sparande höjs för i år. Enligt nyckeltalen räknar regeringen inför höstbudgeten med ett underskott på 0,2 procent av BNP i år, 0,3 procent av BNP 2017 och 0,2 procent av BNP 2018.

I vårpropositionen räknade regeringen med ett underskott i år på 0,4 procent av BNP, följt av ett underskott på 0,7 procent 2017 och 0,4 procent 2018.

ANNONS
ANNONS

Regeringen bekräftar sin prognos om en arbetslöshet på i snitt 6,8 procent i år och 6,3 procent 2017. För 2018 räknar man med en arbetslöshet på 6,3 procent, mot en prognos på 6,4 procent i vårpropositionen.

”Vi går ljusare tider tillmötes”, säger finansminister Magdalena Andersson om det ekonomiska läget i omvärlden.

Brexit påverkar Storbritannien negativt, men inte omvärlden på det sätt som befarats.

”Det finns ingen tydlig brexiteffekt i omvärlden än i alla fall. Men på längre sikt råder stor osäkerhet”, säger Andersson på pressträffen på Harpsund där regeringen samlats inför höstbudgeten.

För Sverige stabiliseras tillväxten på en god nivå. Regeringen reviderar upp tillväxten för 2017 och 2018 men ner något för innevarande år.

”Jämfört med omvärlden står vi väldigt starka när det gäller tillväxten.”

ANNONS
ANNONS

Några faktorer bakom det är högt arbetskraftsdeltagande, hög sysselsättningsgrad och stabil privat konsumtion, enligt Andersson.

Risker i omvärlden är bland annat spridningseffekter av Brexit, utvecklingen i Kina och den europeiska banksektorn med frågetecken framför allt kring de italienska bankerna.

Svensk arbetsmarknad är positiv och med bra prognoser, enligt Andersson.

”Det vi ser i den nya prognosen är att sysselsättningsgraden faller tillbaka när nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden, men 2020 är vi tillbaka på lika hög sysselsättningsgrad som vi har innevarande år. Effekten av nyanlända är utraderad redan 2020 vilket tyder på en väldig styrka för den svenska arbetsmarknaden”, säger Magdalena Andersson.

Fallande arbetslöshet
För arbetslösheten är prognosen att den fortsätter att falla ned till 6,2 procent 2020.

”Bra siffra men vi är inte nöjda utan kommer fortsätta arbeta för att få ned den ytterligare”, säger hon.

ANNONS
ANNONS

Regeringens mål att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ser inte ut att uppnås, enligt prognosen. För 2019 räknar regeringen med en arbetslöshet på 6,3 procent och 2020 ligger den på 6,2 procent.

Det kan jämföras med dagens arbetslöshetsnivåer i länder som Tjeckien och Tyskland på drygt 4 procent.

”Vi kommer naturligtvis inte vara nöjda där”, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Det är fortsatta problem för människor med kort utbildning på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet. Arbetsmarknaden ser olika ut för människor som är födda i Sverige, jämfört med för människor födda utomlands.

Ett annat problem är svårigheter att rekrytera rätt personal på arbetsmarknaden. Varannan arbetsgivare säger sig ha sådana problem.