I ett nytt dokument, riktat till andra EU-stater, föreslår den franska regeringen hårdare regler vid ansökan om EU-medlemskap. Bland annat föreslås ett ”sjustegsprogram”, som EU-kandidater måste gå igenom före medlemskap.

Det är Bloomberg som har tagit del av dokumentet, som har delats ut av Emanuel Macrons regering till övriga EU-stater. Där föreslås en lång process i sju steg som kandidatländer måste gå igenom innan de kan bli EU-medlemmar.

Första steget är att fullt ut följa unionens lag- och regelsystem. Under den långa processen ska kandidatländerna få förmåner som att ta del av utbetalningar från EU:s gemensamma budget.

ANNONS
ANNONS

Ord som nämns i dokumentet är ”gradvis”, ”följdriktig” och ”reversibel”. En fransk diplomat som Bloomberg har talat med beskriver det som att planen går ut på att Europa ska bestå av en grundbult av i någon mån värdemässigt homogena länder, samt andra länder som är ”associerade” men antagligen inte kommer att bli medlemmar, enligt Bloomberg.

Macron har under året ställt sig mer kritisk till en expansion av EU och detta har skapat ökad friktion med Tyskland, som har en mer inkluderande syn på till exempel Balkan-regionen när det gäller EU.

Det tyska synsättet baseras på argumentet att länder som Nordmakedonien och Serbien kan vända sig mot Ryssland och andra länder om inte EU närmar sig dem. Frankrike, å sin sida, hävdar att EU måste lösa interna frågor och nå närmare samsyn med länderna från östblocket innan en expansion kan bli aktuell.