”Dålig idé”, säger Sveriges finansminister (S).

Finansminister Magdalena Andersson är inte imponerad över att EU-kommissionen nu, enligt Sveriges Radio, kan komma att slopa medlemsländernas vetorätt i skattefrågor.

Bakgrunden är de senaste avslöjandena om aggressiv skatteplanering och skatteflykt.

ANNONS
ANNONS

EU:s skattekommissionär Pierre Moscovici har aviserat att han förbereder ett lagförslag om att skrota vetorätten i skattefrågor – och att majoritetsbeslut i stället kan bli aktuellt.

”Att vårt skattesystem skulle styras från Bryssel tycker jag är en dålig idé. Att ta ut skatt är en nationell fråga som man bör fatta beslut om nationellt i så stor utsträckning som möjligt”, säger Magdalena Andersson till SR, som konstaterar att Sverige riskerar att bli överkört om Pierre Moscovicis idé får gehör.

”Moscovici vill använda en bortglömd paragraf i Lissabonfördraget, artikel 116, som säger att EU-kommissionen på egen hand kan besluta att gå över till majoritetsbeslut om det finns en risk för ”snedvridning av konkurrensvillkoren på den inre marknaden”, det kan till exempel handla om att länder konkurrerar med varandra med alltför generös skattelagstiftning”, rapporterar Sveriges Radio.