Anser att politikerna lever i ”en illusion” och ”på kredit”.

Henrik Mitelman i Dagens Industri konstaterar att en rad tuffa utmaningar väntar Sverige, oberoende av att statens finanser nu är på topp och att upplåningen – enligt Riksgälden – är solida.

Det är en naturlig följd, menar tidningens skribent, av högkonjunkturen och höga skatter – och att räntekostnaderna hålls nere av ett bristande utbud av statsobligationer.

”Samtidigt går det inte att komma ifrån att dagens verklighetsbeskrivning är en illusion. För Riksgälden är det midsommarafton – alla stjärnor står rätt. Problemet är att det inte blir ljusare. Tillväxten matas av lägre bostadsinvesteringar och dämpad ökning av konsumtion. Då blir det lägre skatteintäkter än planerat”, framhåller Mitelman i Di, där han även ser ett hot med skenande migrationskostnader.

”Efter fem till åtta år i landet tenderar endast hälften av invandrarna att vara i arbete, en situation som även krasst ekonomiskt är katastrofal om inget görs.”

Henrik Mitelman menar att regeringen bara sitter ”och väntar på att bomben ska brisera” – ökade budgetkostnader för kriminaliteten icke att förglömma.

ANNONS
ANNONS

Det saknas, anser han, investeringar för framtiden i en tid när skolan och infrastrukturen faller ihop.

”Dumsnålheten och naiviteten kommer nu som en gunga i nacken”, varnar Henrik Mitelman i Dagens Industri.