”Det behövs en nationell mobilisering för att vända den utvecklingen. Men det kräver nytänkande. Polisen måste i ett första steg återta gatan genom att vara mer synlig. Sedan bör man börja punktmarkera de livsstilskriminella och sy in dem för småbrotten”, skriver Anna Dahlberg, chef för Expressens ledarredaktion.

Hon konstaterar att den rådande utvecklingen är förödande.

”Det är gängen som bestämmer och alla andra får huka bäst det går.”

Samtidigt som människor lever i skräck för gängens framfart är förtroendet för polisen, ordningsmakten, skjutet i sank.

”Polisen har hamnat i en ond cirkel av akut resursbrist, växande gängkriminalitet och minskad uppklarning. Man är ständigt steget efter. Rättsstaten tappar mark medan de yrkeskriminellas makt växer.”

ANNONS
ANNONS

Anna Dahlberg anser att det måste till radikala grepp för att bryta den onda spiralen, bland annat föreslår hon att det ska bli lättare att frihetsberöva personer och att ett system med jourdomstolar inrättas som snabbt kan avhandla enklare ärenden.

”Det måste bli jobbigt att vara yrkeskriminell i Sverige. De ska veta att om de bär på ett skarpladdat vapen på allmän plats åker de in i cellen direkt, som i Danmark. Kör de bil utan körkort eller säljer hasch kan de stå inför en jourdomstol ett eller två dygn senare. Och har de illegala vapen i lägenheten är det skäl för vräkning”, skriver Anna Dahlberg och avslutar:

”Många undrar i dessa dagar hur politikerna ska kunna möta det växande missnöjet. Att återta gatan från kriminella och upprätta lag och ordning vore en bra början.”

LÄS LEDAREN: ”Dags att ta tillbaka gatan från gängen” [Expressen] >