Låg användning av el framför allt inom industrin, stor elexport och nytt rekord för vindkraften. Så kan fjolåret sammanfattas enligt preliminär statistik från Energimyndigheten.

ANNONS

För tredje året i rad minskade användningen av el inom industrin. Den största minskningen jämfört med 2012 har skett inom pappers- och massaindustrin.

Elexporten uppgick till 10 terawattimmar (TWh) vilket är den tredje största hittills. 2012 var elexporten rekordhög på 19,6 TWh.

Av elproduktionen på totalt 149 TWh stod vattenkraften för 60,8 TWh, betydligt lägre än under 2012. Vindkraften slog, tack vare höststormarna, produktionsrekord med 9,9 TWh, en ökning med 38 procent.

ANNONS
ANNONS