Antagandet att utåtriktade människor är mer framgångsrika är lätt att ta till sig. Samtidigt finns det belägg för att de med en inåtvänd personlighet presterar bättre på högre positioner.

ANNONS

I det moderna arbetslivet har chefsrollen allt mer börjat att efterlikna coachrollen, skriver the Economist.

I ett sådant sammanhang behöver en chef både ha en förståelse för de anställdas personlighetstyper och hur man bäst inspirerar och levererar.

Och för att leverera starka resultat är oftast det viktigaste en närvarande ledarstil som inte viktar för hårt åt vare sig ett inåtvänt eller utåtvänt håll.

Jämn fördelning

Två nya studier från Karl Moore, professor på McGill University i Kanada, beräknar att fördelningen mellan utåtriktade och inåtvända personer är jämnt – motsvarande 40 procent var i befolkningen.

Dessutom innehåller befolkningen 20 procent ”ambi-vända” personer som kan visa på tecken från båda personlighetstyperna.

ANNONS
ANNONS

Otydligt orsakssamband

En studie av Robert de Vries och Peter Rentfrow på Kent University i England visar även på att utåtriktade personlighetstyper har en 25 procent större sannolikhet att vara i en roll som ger en hög lön, jämfört med mindre utåtriktade personer.

Orsakssambandet är dock inte fastställt då en högre inkomst och en jämförelsevis mer framgångsrik karriär kan i sig skapa eller förstärka utåtriktade personlighetsdrag.

Vidare visar en studie från 2017 att inåtvända personer är mer sannolika att överträffa förväntningar när de innehar en position som vd.

Förbereda och inspirera

Som chef krävs det inslag från både den inåtvända och utåtriktade personlighetstypen för att lyckas, konstaterar the Economist.

På samma sätt som det är avgörande att kunna skapa motivation och inspirera sina anställda är förmågan att kunna vara tyst och lyssna på sitt team.

Inte minst då det finns en benägenhet att hålla med chefen om denna pratar först.

ANNONS
ANNONS

För den som är utåtriktad och har svårt att engagera inåtriktade medarbetare på möten är ett starkt verktyg att skicka ut en tydlig dagordning med material för möten.

För att även få höra synpunkterna från de mer detaljorienterade team-medlemmarna är det positivt att ge tid för att processa och reflektera övermaterialet.

Läs mer:  Bill Gates fyra tips för succé [Dagens PS] >>