Investor och EQT får 2,63 miljarder dollar för Caridian BCT, vilket motsvarar ca 15 gånger 2010 års ebitda (rörelseresultat före av- och nedskrivningar).

ANNONS

Caridian BCT:s omsättning har sedan Investor och EQT köpte bolaget ökat med omkring 10 procent per år samtidigt som ebitda nästan har fördubblats.

”Caridian BCT:s värdeskapande har varit mycket attraktivt för våra aktieägare”, säger Investors vd Börje Ekholm i ett pressmeddelande.

Investor och EQT köpte ut Gambro från börsen 2006 och äger 49 respektive 51 procent. Sedan dess har bolaget delats upp i tre delar: Gambro (dialys), Caridian BCT (blodteknologi) och Gambro Healthcare (kliniker). Gambro Healthcare såldes 2007.

ANNONS
ANNONS