Försvarsbolaget Saab minskar orderingången, omsättningen och resultatet i det fjärde kvartalet. Bolaget höjer samtidigt sin utdelning.

Omsättningen sjönk 4,0 procent till 10 578 miljoner kronor (11 018). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 11 017.

Ebitda-resultat blev 1 563 miljoner kronor (1 654), med en ebitda-marginal på 14,8 procent (15,0).

Rörelseresultatet blev 1 198 miljoner kronor (1 422). Rörelsemarginalen var 11,3 procent (12,9).

Resultatet efter skatt blev 883 miljoner kronor (982), analytikerkonsensus 939.

Resultat per aktie hamnade på 6,60 kronor (8,23).

ANNONS
ANNONS

Orderingången landade på 8 123 miljoner kronor (10 792). Orderstocken är 93,3 miljarder kronor (102,2).

Saab föreslår 4,70 kronor i utdelning (4,50), väntat 5,11.

För 2020 bedömer Saab en organisk försäljningstillväxt i linje med det långsiktiga finansiella målet på 5 procent. Rörelsemarginalen för 2020 bedöms förbättras jämfört med 2019. Under 2019 var marginalen 8,3 procent.

Saab, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Orderingång 8 123 10 792 -24,7%
Nettoomsättning 10 578 11 017 -4,0% 11 018 -4,0%
EBITDA 1 563 1 654 -5,5%
EBITDA-marginal 14,8% 15,0%
Rörelseresultat 1 198 1 422 -15,8%
Rörelsemarginal 11,3% 12,9%
Nettoresultat 883 939 -6,0% 982 -10,1%
Resultat per aktie, kronor 6,60 8,23 -19,8%
Utdelning per aktie, kronor 4,70 5,11 -8,0% 4,50 4,4%

Konsensusdata från Factset