Vattenfall bygger sin första hybridenergipark, bestående av vindkraft, solel och batterilagring, i Nederländerna.

Den totala investeringen uppgår till 350 miljoner kronor och hybridparken beräknas tas i drift i september 2020.

I detta projekt kombinerar Vattenfall produktion från vindkraft och solpaneler med batterilagring. Vind- och solenergi kompletterar varandra bra och hybridparken rimmar väl med Vattenfalls ambition att göra ett fossilfritt liv möjligt inom en generation.

ANNONS
ANNONS

Den totala effekten är 60 megawatt, tillräckligt för att ge förnybar el till cirka 40.000 nederländska hushåll när den tas i drift i september 2020.

Den första etappen av arbetet med Haringvliet har påbörjats med installation av totalt sex vindkraftverk med en total kapacitet på 22 megawatt, tillräckligt till hushållsel till cirka 27.000 nederländska hem.

När vindkraftverken har installerats byggs solparken som består av 124.000 solpaneler, totalt 38 megawatt, vilket ger cirka 12.000 nederländska hem förnybar el. Batterierna har en lagringskapacitet på 12 megawattimmar.