Utdelningarna från den statliga bolagsportföljen för verksamhetsåret 2020 förväntas bli högre än under fjolåret, trots att omsättningen och resultatet minskade under samma period.

annons
annons

Det framgår av ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

Utdelningarna förväntas uppgå till cirka 21,5 miljarder kronor, mot 18,7 miljarder kronor 2019.

Samtidigt har omsättningen minskat med 2,3 procent och resultatet efter skatt till 28,8 miljarder kronor (46,6).

Enligt departementet var omsättningsminskningen bland annat påtaglig hos Swedawia. Den föll med 60 procent till följd av kraftigt minskad flygtrafik från mitten av mars på grund av pandemin.

Det sämre resultatet beror främst på de minskade resultaten i Telia och Vattenfall.

ANNONS
ANNONS

”Läget är fortsatt ansträngt för vissa bolag med statligt ägande men jag är glad att vi, efter ett tufft första halvår, kunde urskilja en normalisering i portföljen under det andra halvåret”, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).