IT-konsulten Tieto går samman med Evry för att bilda ett av de ledande digitala tjänste- och mjukvaruföretagen i Norden. Aktieägarna i Evry kommer att få 0,12 nya aktier i Tieto och 5,28 norska kronor per aktie i kontanter för varje ägd aktie, enligt ett pressmeddelande.

Budet motsvarar 35,48 norska kronor per aktie i Evry, vilket innebär en premie med 13,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen de senaste tre månaderna. Jämfört med gårdagens stängningskurs är det en premie med 15,4 procent.

Det uppges att årliga kostnadssynergier på 75 miljoner euro har identifierats.

ANNONS
ANNONS

– Kombinationen som presenteras idag skapar ett företag som blir unikt positionerad för att leda den digitala transformationen i hela Norden och till förmån för alla våra kunder, anställda, aktieägare och samhället i stort. Med fortsatta investeringar i våra anställda och den senaste teknologin så som robotics, molntjänster och AI blir vi en konkurrenskraftig digital partner för våra kunder, säger Tietos vd Kimmo Alkio.

Det kombinerade företaget får namnet TietoEvry och kommer ha en kombinerad omsättning på närmare 3 miljarder euro och 24 000 anställda. Det nya företaget kommer vara listat på Helsingforsbörsen och Stockholmsbörsen samt att man ska ansöka om notering på Oslobörsen.

Innan samgåendet kan slutföras krävs godkännande av de båda företagens aktieägare och av myndigheter. Transaktionen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2019, eller senast under första kvartalet 2020.