Teleoperatören Tele2 ser allvarligt på de driftstörningar som påverkat mobilnätet de senare tolv månaderna. Bolaget initierar som en följd av problemen nu en omfattande nätöversyn med högsta prioritet.

Detta innebär en detaljgranskning av nätverkskomponenter och infrastruktur för att minimera antalet potentiella avvikelser och säkerställa att Tele2 har det mest pålitliga mobilnätet. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Tele2:s mobilnät har de senaste tolv månaderna påverkats av tre omfattande driftstörningar. En gällande roaming inom EU och två som primärt berörde kunder i Sverige.

Översynen av mobilnätet inleds idag och beräknas pågå i minst tre månader. Den kommer ledas av konsultbolaget Analysys Mason i samarbete med Tele2:s nätorganisation.