Teleoperatören Tele2 redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar en underliggande ebitda-vinst som var högre än väntat och upprepar sin guidning.

Omsättningen steg 10,1 procent till 7 270 miljoner kronor (6 606). Utfallet kan jämföras med analytikerkonsensus som låg på 7 297.

Ebitda-resultat blev 2 591 miljoner kronor (1 527), med en ebitda-marginal på 35,6 procent (23,1).

Underliggande ebitda var 2 695 miljoner kronor (1 875). Underliggande ebitda, exklusive IFRS-16, uppgick till 2 378 miljoner kronor (2 139). Väntat enligt en konsensussammanställning genomförd av bolaget var 2 314 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 1 179 miljoner kronor (656). Rörelsemarginalen var 16,2 procent (9,9).

Resultatet efter skatt blev 943 miljoner kronor (-329).

Tele2 föreslår 9,00 kronor i utdelning, varav 3,50 kronor i extra utdelning, mot väntade 9,43. Under föregående år uppgick utdelningen totalt till 10,40 kronor, varav 6 kronor var extra utdelning.

”Vi upprepar vår guidning med låg ensiffrig tillväxt av tjänsteintäkter från slutkund, medelhög ensiffrig tillväxt i underliggande EBITDAaL för 2020 och på medellång sikt. Vi förväntar oss capex exklusive spektrum och leasing på 2,5-3,0 miljarder kronor under 2020 och 2,8–3,3 miljarder kronor per år på medellång sikt”, uppger vd Anders Nilsson.

ANNONS
ANNONS

Under 2020 kommer drivkraften för ytterligare tillväxt vara prisjusteringar inom konsumentverksamheten i Sverige. På medellång sikt väntas de två nya tillväxtdrivarna, Comhem Play+ och Penny, även bidra till tillväxten.

Tele2 flaggar också för att bolaget i nästa fas av sin transformation ska sänka rörelsekostnaderna med minst 1 miljard kronor under de kommande tre åren. De besparingarna blir utöver de 800 miljoner kronor som i årlig takt som uppnåtts efter integrationen av Com Hem. En del stor del av de ytterligare besparingarna ska komma från avvecklande av äldre IT-system.

Tele2, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 7 270 7 297 -0,4% 6 606 10,1%
EBITDA 2 591 1 527 69,7%
EBITDA-marginal 35,6% 23,1%
Rörelseresultat 1 179 656 79,7%
Rörelsemarginal 16,2% 9,9%
Nettoresultat 943 -329
Utdelning per aktie, kronor 9,00 9,43 -4,6% 10,40 -13,5%