Under det första kvartalet 2020 mattades den svenska tjänsteexporten och tjänsteimporten av. Exporten ökade med 0,4 procent och importen med 0,5 procent jämfört med samma period året innan. Coronapandemin har sannolikt en effekt på siffrorna, skriver SCB.

Under första kvartalet 2019 låg ökningen i exporten på 16,7 procent och ökningen i importen på 15,1 procent.

Den troligaste orsaken till den minskade tillväxttakten är coronapandemins påverkan på utrikeshandeln.

ANNONS
ANNONS

Värdet av Sveriges tjänsteexport uppgick under det första kvartalet 2020 till 164 miljarder kronor. Tjänsteimporten uppgick till 168 miljarder kronor, vilket ger ett negativt netto på minus 3,8 miljarder kronor. Nettot det första kvartalet 2019 uppgick till minus 3,7 miljarder kronor.