De fast anställningarna kommer bli fler. Samtidigt är det många frågetecken som kvarstår – när förändringarna med las ska genomföras.

ANNONS

”Det är de största förändringarna på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet.”

Det säger Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv, till Di.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med PTK, IF Metall och Kommunal kommit överens om anställningsskydd, omställning och trygghet på arbetsmarknaden.

Det är bråttom – systemskiftet på arbetsmarknaden ska vara genomfört före mandatperiodens slut.
Det nya avtalet innebär fler undantag från turordningsreglerna för företag, och ett nytt system för kompetens- utveckling – där de anställda behåller större delen av sin lön.

Fasta anställda

Mattias Dahl tror att arbetsmarknaden kommer styra mot att företagen vill ha fasta anställda i stället för visstidsanställningar.
”Det är också lättare att ställa om när man har anställt fel person eller om man har för många anställda”, säger han.

Enligt Kommu­nals siffror kan upp­ emot 380 000 personer inom visstidsanställningar beröras.

Nytt mönster 

Fler fasta jobb, som dessutom blir mer flexibla, gör tillfälliga anställningar mindre intressanta – från en arbetsgivares perspektiv. Almegas förhandlingschef Stefan Koskinen ser ett nytt mönster framöver.

”Eftersom las har haft noll flexibilitet har man i en del branscher jobbat väldigt mycket med visstidsanställ­ningar”, säger han till Di.

ANNONS
ANNONS

Svårt att greppa

Samtidigt är systemskiftet och dess konsekvenser svåra att greppa och förstå, enligt honom.

”Det är så stort och det förändrar så många delar av arbetsmarknaden så vi ser inte riktigt hur det här kommer att fungera.”

Läs mer: Ja till las-avtal från LO-jättar väcker vrede