Norska sportkedjan XXL redovisar en förlust på sista raden och tyngs av en större nedskrivning.

Omsättningen sjönk 9,7 procent till 2 319 miljoner norska kronor (2 569). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 411. Den jämförbara försäljningen backade med 12 procent. En ny butik har öppnats under perioden.

Sverige var den marknaden som presterade bäst i jämförbara butiker, -8,3 procent.

Bruttovinsten blev 844 miljoner norska kronor (930), med en bruttovinstmarginal på 36,4 procent (36,2).

Ebitda-resultat blev -246 miljoner norska kronor (204). Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 139 miljoner norska kronor (115), med en justerad ebitda-marginal på 6,0 procent (4,5).

Rörelseresultatet blev -412 miljoner norska kronor (64). Justerat rörelseresultat utföll på -27 miljoner norska kronor (64).

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev -358 miljoner norska kronor (44).

Resultat per aktie hamnade på -2,2 norska kronor (0,32).

”Resultatet för det fjärde kvartalet 2019 var en besvikelse och XXL fortsatte att tappa marknadsandelar i en tuff sportbutiksmarknad”, skriver bolaget.

Det nya året har inte heller börjat bra. Januari visar på minus 22 procent i försäljning. Samtliga marknader har varit utmanande. XXL kommer nu att genomföra en större rea för att sälja ut. En orsak till den svaga utvecklingen är den varma vintern. Kedjan uppger också att man kan få problem med att följa sina covenanter i slutet av det första kvartalet. Bolaget uppger att man följer detta mycket noga. Företaget uppger att man undersöker flera möjligheter till långsiktig finansiering.

XXL har tecknat avtal för fyra nya butiker under året, en i Norge och Sverige vardera och två i Österrike. Företaget kommer att fortsätter att investera i sina butiker och e-handel. Investeringarna under 2020 bedöms bli 150-180 miljoner norska kronor. Företaget kommer dock att sänka hastigheten i expansionen av nya butiker till 3-5 stycken per år. Fokus ligger på Österrike och till viss del Sverige. Man kan kommer också att stänga ned ett antal butiker.

XXL, MNOK Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 2 319 2 411 -3,8% 2 569 -9,7%
Bruttovinst 844 930 -9,2%
Bruttovinstmarginal 36,4% 36,2%
EBITDA -246 204
EBITDA-marginal 7,9%
EBITDA, justerat 139 115 20,9%
EBITDA-marginal, justerad 6,0% 4,5%
Rörelseresultat -412 64
Rörelsemarginal 2,5%
Rörelseresultat, justerat -27 64
Rörelsemarginal, justerad 2,5%
Nettoresultat -358 44
Resultat per aktie, NOK -2,2 0,32

Konsensusdata från Bloomberg