Den varningen utfärdar en advokat. ”Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det inte alls bra”.

Farhågorna som Börje Leidhammar på advokatfirman Leidhammar AB nu ger uttryck för i en artikel på fPlus gäller slutsatserna från utredningen om informationsplikt för skatterådgivare.

Förslagen syftar till att förhindra fusk och aggressiv skatteplanering  men får svidande kritik från såväl företag som skatterådgivare.

”Det finns ingen egentlig nyttoanalys av förslagen”, anser Börje Leidhammar, som reagerar mest på att sådana som han nu ska bli Skatteverkets ”förlängda arm”, som han säger, samtidigt som myndigheten redan i dag har ”långtgående möjligheter att kontrollera och granska företagares skattearrangemang”.

ANNONS
ANNONS

Han vill inte bedriva jakt på företagare åt Skatteverket, deklarerar han, och för övrigt kommer myndigheten inte åt verklig kriminell verksamhet, där blir den ökade rapporteringsskyldigheten ett slag i luften, framhåller advokaten på fPlus och förklarar att han är orolig för sin framtida roll som skatterådgivare.

”Risken blir ju att minsta lilla osäkerhet kommer att rapporteras, oavsett om det finns ekonomisk expertis bakom misstanken”, säger Börje Leidhammar.

”Vi skulle bli angivare åt Skatteverket”, säger han till fPlus, som uppger att förslagen i utredningen är tänkt att träda i kraft 1 juli 2020.