Schibsted redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst och ökar utdelningen till 2,00 norska kronor (1,75).

annons
annons

Omsättningen uppgick till 4 742 miljoner norska kronor (4 455).

Rörelseresultatet blev 75 miljoner norska kronor (479). Rörelsemarginalen var 1,6 procent (10,8).

Ebitda-resultat blev 897 miljoner norska kronor (695), med en ebitda-marginal på 18,9 procent (15,6).

Resultatet före skatt var 47 miljoner norska kronor (414).

Resultatet efter skatt blev -199 miljoner norska kronor (207).

Resultat per aktie hamnade på 1,84 norska kronor (0,88).

ANNONS
ANNONS

Schibsted föreslår 2,00 norska kronor i utdelning (1,75).

Schibsted, MNOK Q4-2018 Q4-2017
Nettoomsättning 4 742 4 455
EBITDA 897 695
EBITDA-marginal 18,9% 15,6%
Rörelseresultat 75 479
Rörelsemarginal 1,6% 10,8%
Resultat före skatt 47 414
Nettoresultat -199 207
Resultat per aktie, NOK 1,84 0,88
Utdelning per aktie, NOK 2,00 1,75