De svenska exportbolagens syn på framtiden är rekordsvag. Bakgrunden är coronapandemin vilket lamslagit stora delar av världen under våren. För första gången någonsin visar SEK:s Exportkreditindex negativa siffror.

Indexet dyker till -35, från plus 25 i höstas. Den högsta noteringen är på 45, vilket skedde både våren 2017 och våren 2018. Mätningarna har bara pågått sedan 2013.

ANNONS
ANNONS

”Jag har aldrig sett en så mörk framtidssyn hos exportnäringen. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, så det är oerhört viktigt att vi ger exportföretagen god tillgång till finansiering så de klarar sig igenom krisen”, säger Catrin Fransson, vd för SEK, i en kommentar.

Totalt 1,5 miljoner svenskar arbetar inom exportsektorn.